Vogel Overlast

Duiven overlast

Duiven overlast vormt voor mensen een steeds groter probleem. Hun zure mest veroorzaakt schade aan gebouwen en geeft vervuiling. Met hun uitwerpselen vervuilen duiven echter niet alleen hun omgeving, zij zijn ook dragers en overbrengers van vele ziektes en parasieten. 

Doordat duiven zich graag in gebouwen ophouden zijn zij de oorzaak van vele alarmmeldingen, waardoor gebouweigenaren voor hoge onvoorziene kosten komen te staan. Winter Faunabeheer helpt bij deze problematiek. Wij zijn een specialist op het gebied van wegvangen en/of het afschieten van duiven die overlast veroorzaken, binnen en buiten gebouwen. Duiven overlast : Neem contact op met Winter Faunabeheer

Ganzen overlast

Ganzen zijn in Nederland een steeds groter wordend probleem. Vanwege de economische belangen van de agrarische sector, verkeersveiligheid en de luchtvaartveiligheid is het van groot belang dat populaties ganzen terug worden gebracht naar acceptabele groottes. Winter Faunabeheer kan uw organisatie helpen met het bereiken van deze doelstellingen door ganzen overlast te beperken.

Gezondheidsrisico en Schade

Naast overlast van vogels kunnen uitwerpselen op lange termijn steen, dakpannen, stucwerk, metalen beplating, houtwerk e.d. aantasten. Voornamelijk duiven produceren fosforzuur, waardoor gebouwen ernstig aangetast kunnen worden. Vogels brengen parasieten en bacteriën met zich mee. Daarbij zijn Vogelnesten broedplaatsen voor ongedierte zoals tapijtkevers, luizen, mijten en vlooien.

Vogelwering

Winter Faunabeheer zal doeltreffende maatregelen nemen om de vogels te verjagen en te weren. Wij maken onder meer gebruik van werende technieken met duivenpinnen en vogelnetten. Door onze expertise op het gebied van vogelbestrijding en vogelwering wordt er een passende oplossing geboden om uw vogeloverlast tot een minimum te beperken.

Kom met ons in contact​

Mocht u nog vragen hebben of direct een afspraak in willen plannen dan kunt u telefonisch of via het email formulier contact met ons opnemen. Winter Faunabeheer streeft ernaar u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Wij begrijpen namelijk als geen ander dat ongedierte zo snel mogelijk bestreden moet worden en geen tijd moet krijgen zich te verspreiden.